>>Viết đánh giá
1
1
 
Ưu điểm: -1'
Nhược điểm: 1
Đánh giá: 1/10
Email: 1
Ngày: 2014-05-23

1
1
 
Ưu điểm: 1
Nhược điểm: -1'
Đánh giá: 1/10
Email: 1
Ngày: 2014-05-23

1
1
 
Ưu điểm: 1
Nhược điểm: 1
Đánh giá: 1/10
Email: -1'
Ngày: 2014-05-23

Tôi đã tự hỏi một thời bây giờ làm thế nào để làm cho trang phục . Hàng xóm của tôi biết làm thế nào để làm
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Cori.h.j@ymail.com
Ngày: 2014-04-18

Tôi đã tự hỏi một thời bây giờ làm thế nào để làm cho trang phục . Hàng xóm của tôi biết làm thế nào để làm
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Cori.h.j@ymail.com
Ngày: 2014-04-18

Âm thanh tốt , tôi sẽ xem nó . . . Im Bắt đầu xúc tiến riêng của tôi là tốt. . Nhưng nó có thể sẽ bắt đầu ra như là m&#
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Christyna.t.o@gmail.com
Ngày: 2014-04-16

Âm thanh tốt , tôi sẽ xem nó . . . Im Bắt đầu xúc tiến riêng của tôi là tốt. . Nhưng nó có thể sẽ bắt đầu ra như là m&#
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Christyna.t.o@gmail.com
Ngày: 2014-04-16

Tất cả mọi người không tình yêu Kung fu chiến đấu h ? lol nhưng không muốn rời sân bằng cáng khi tôi đang làm việc đó. * wink
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Kimmy.b.t@gmail.com
Ngày: 2014-04-11

Tất cả mọi người không tình yêu Kung fu chiến đấu h ? lol nhưng không muốn rời sân bằng cáng khi tôi đang làm việc đó. * wink
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Kimmy.b.t@gmail.com
Ngày: 2014-04-11

Này, tôi đang tìm kiếm một máy chủ blog tốt . Tôi đã kiểm tra ra một vài nhưng tôi có một chút của tiêu chí. Vì vậy, t
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Abagail.s.p@hotmail.com
Ngày: 2014-04-09

Này, tôi đang tìm kiếm một máy chủ blog tốt . Tôi đã kiểm tra ra một vài nhưng tôi có một chút của tiêu chí. Vì vậy, t
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Abagail.s.p@hotmail.com
Ngày: 2014-04-09

michael zimmerman prentice
Dockers michael zimmerman hedge fund These shoes will be in sought after already in the market plus the need of such footwear is every escalating. It has basically directed the various shoes or boots corporations manufacture them within bul
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: orgacuut@hotmail.com
Ngày: 2013-11-24

michael zimmerman prentice
Dockers michael zimmerman hedge fund These shoes will be in sought after already in the market plus the need of such footwear is every escalating. It has basically directed the various shoes or boots corporations manufacture them within bul
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: orgacuut@hotmail.com
Ngày: 2013-11-24

مما لا شك فيه أنني يتوق للاعتراف أن ترتفع لت&
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Aber573@gmail.com
Ngày: 2013-10-11

مما لا شك فيه أنني يتوق للاعتراف أن ترتفع لت&
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Aber573@gmail.com
Ngày: 2013-10-11

Nơi mà tôi có thể mua steroid đồng hóa như Winstrol trực tuyến và không bị lừa ?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Debello962@gmail.com
Ngày: 2013-09-09

Nơi mà tôi có thể mua steroid đồng hóa như Winstrol trực tuyến và không bị lừa ?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Debello962@gmail.com
Ngày: 2013-09-09

Where can I get Indian women mobile numbers for Dating & Relationships in Dubai UAE?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: a.Mirta7@hotmail.com
Ngày: 2013-08-09

Where can I get Indian women mobile numbers for Dating & Relationships in Dubai UAE?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: a.Mirta7@hotmail.com
Ngày: 2013-08-09

Đâu là nơi tốt nhất để mua anabolic Steroids trong người ?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Brann839@gmail.com
Ngày: 2013-07-30

Đâu là nơi tốt nhất để mua anabolic Steroids trong người ?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Brann839@gmail.com
Ngày: 2013-07-30

làm một dự án trên steroid đồng hóa và tôi cần những liều lượng cần thiết cho một thử nghiệm ma túy dương tính .
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Hartse431@gmail.com
Ngày: 2013-07-29

làm một dự án trên steroid đồng hóa và tôi cần những liều lượng cần thiết cho một thử nghiệm ma túy dương tính .
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Hartse431@gmail.com
Ngày: 2013-07-29

Là có bất kỳ diffference betwee hai ? Những loại vũ khí làm họ từng có? Tại sao không phải là UNPROFOR ở Bosnia đã có vũ khí hạng
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Lofthouse@ymail.com
Ngày: 2013-07-26

Là có bất kỳ diffference betwee hai ? Những loại vũ khí làm họ từng có? Tại sao không phải là UNPROFOR ở Bosnia đã có vũ khí hạng
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Lofthouse@ymail.com
Ngày: 2013-07-26

TRONG NƯỚC . . . . . . Nước ngoài . . . . XIN CẢM ƠN! .
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Tripolis@msn.com
Ngày: 2013-07-26

TRONG NƯỚC . . . . . . Nước ngoài . . . . XIN CẢM ƠN! .
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Tripolis@msn.com
Ngày: 2013-07-26

Bạn tôi nghiêm túc cần phải tăng cân và cô biết điều đó quá nhưng cô ấy không biết làm thế nào để ăn uống
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Kono99@gmail.com
Ngày: 2013-07-25

Bạn tôi nghiêm túc cần phải tăng cân và cô biết điều đó quá nhưng cô ấy không biết làm thế nào để ăn uống
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Kono99@gmail.com
Ngày: 2013-07-25

Điều này có phải làm gì với vật ? ;) ;)
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Opunui391@gmail.com
Ngày: 2013-07-08

Điều này có phải làm gì với vật ? ;) ;)
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Opunui391@gmail.com
Ngày: 2013-07-08

Nguyên nhân gây ra testosterone để chuyển đổi để estrogen ? ;) ;)
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Generous916@gmail.com
Ngày: 2013-07-06

Nguyên nhân gây ra testosterone để chuyển đổi để estrogen ? ;) ;)
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Generous916@gmail.com
Ngày: 2013-07-06

michael zimmerman prentice capital
The actual in-house event scientific studies usually are a lesser amount of set up (i. e. the particular massive HF's possess guidelines for take-home although in-house the particular Collection Administrator makes a decision what exactly they would like
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: zoornecrerne@hotmail.com
Ngày: 2013-06-22

michael zimmerman prentice capital
The actual in-house event scientific studies usually are a lesser amount of set up (i. e. the particular massive HF's possess guidelines for take-home although in-house the particular Collection Administrator makes a decision what exactly they would like
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: zoornecrerne@hotmail.com
Ngày: 2013-06-22

Làm thế nào để có được vũ khí tìm kiếm tốt ?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: ALA5@hotmail.com
Ngày: 2013-06-14

Làm thế nào để có được vũ khí tìm kiếm tốt ?
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: ALA5@hotmail.com
Ngày: 2013-06-14

اتقوا الله لا تصدق اقاويل المنجمين لا يعلم &#
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Santa_Maria@gmail.com
Ngày: 2013-06-07

اتقوا الله لا تصدق اقاويل المنجمين لا يعلم &#
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Santa_Maria@gmail.com
Ngày: 2013-06-07

أخي سعيد .. جزاك الله خيرا ، وأرجو أن كون مستح 
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Rena1@ymail.com
Ngày: 2013-05-19

أخي سعيد .. جزاك الله خيرا ، وأرجو أن كون مستح 
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Rena1@ymail.com
Ngày: 2013-05-19

محاولة متميزة .. أرجو أن تطلع علي مدونتي فإن ر
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Tomika77@msn.com
Ngày: 2013-05-12

محاولة متميزة .. أرجو أن تطلع علي مدونتي فإن ر
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Tomika77@msn.com
Ngày: 2013-05-12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ابن بطو
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Hasselt@mail.com
Ngày: 2013-05-05

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ابن بطو
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Hasselt@mail.com
Ngày: 2013-05-05

Great weblog right here! Additionally your site rather a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link in your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Jasra@uymail.de
Ngày: 2013-04-01

Great weblog right here! Additionally your site rather a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link in your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Jasra@uymail.de
Ngày: 2013-04-01

Great weblog right here! Additionally your site rather a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link in your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Jasra@uymail.de
Ngày: 2013-04-01

أفضل المعلومات الأساسي هو هذا ، ان كان لديك &
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Copenhagen@msn.com
Ngày: 2013-02-21

أفضل المعلومات الأساسي هو هذا ، ان كان لديك &
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Copenhagen@msn.com
Ngày: 2013-02-21

إليكم بعض النقاط لطيف هناك. قمت بالبحث في ال&
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: r.Lona1@hotmail.com
Ngày: 2013-02-01

إليكم بعض النقاط لطيف هناك. قمت بالبحث في ال&
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: r.Lona1@hotmail.com
Ngày: 2013-02-01

Wil net sê wat 'n groot blog wat jy hier het! Ek het al vir baie baie tyd, maar uiteindelik besluit om my waardering vir jou werk om te wys! Thumbs up, en hou dit aan die gang!
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: m.Coletta1@msn.com
Ngày: 2013-01-31

Wil net sê wat 'n groot blog wat jy hier het! Ek het al vir baie baie tyd, maar uiteindelik besluit om my waardering vir jou werk om te wys! Thumbs up, en hou dit aan die gang!
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: m.Coletta1@msn.com
Ngày: 2013-01-31

نجاح+باهر!+شكرا+لك!+أردت+دائما+أن+أكتب+شيئا+في+موقعي+من+هذا+القبيل.+يمكن+لي+أن+أعتبر+جزءا+من+مشاركتك+لبلدي+بلوق؟
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Abbottabad@ymail.com
Ngày: 2012-12-27

نجاح+باهر!+شكرا+لك!+أردت+دائما+أن+أكتب+شيئا+في+موقعي+من+هذا+القبيل.+يمكن+لي+أن+أعتبر+جزءا+من+مشاركتك+لبلدي+بلوق؟
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: Abbottabad@ymail.com
Ngày: 2012-12-27

أعتقد+أن+أصحاب+الموقع+الآخر+ينبغي+أن+تأخذ+هذا+الموقع+نموذجا+،+نظيفة+جدا+وممتازة+أسلوب+سهل+الاستعمال+والتصميم+،+ناهيك+عن+المحتوى.+أنت+خبير+في+
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: k.Emily7@uymail.com
Ngày: 2012-12-17

أعتقد+أن+أصحاب+الموقع+الآخر+ينبغي+أن+تأخذ+هذا+الموقع+نموذجا+،+نظيفة+جدا+وممتازة+أسلوب+سهل+الاستعمال+والتصميم+،+ناهيك+عن+المحتوى.+أنت+خبير+في+
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: k.Emily7@uymail.com
Ngày: 2012-12-17

pCWuOEji
I'm not easily impressed but you've done it with that ponsitg.
 
Ưu điểm: RZNGwzfoIDFIhTb
Nhược điểm: KichPIBIlhZPAeYyK
Đánh giá: 9/10
Email: chrtivnouzi@seznam.cz
Ngày: 2012-12-11

pCWuOEji
I'm not easily impressed but you've done it with that ponsitg.
 
Ưu điểm: RZNGwzfoIDFIhTb
Nhược điểm: KichPIBIlhZPAeYyK
Đánh giá: 9/10
Email: chrtivnouzi@seznam.cz
Ngày: 2012-12-11

led lights
Everytime my dad gets a new flashlight he says "Look how bright it is!" *Shines in my eyes* Yeah it is pretty bright& now I am blind.. ------------------------------------------------------ lightsmade.com
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: adasdfspi5@gmail.com
Ngày: 2012-12-09

led lights
Everytime my dad gets a new flashlight he says "Look how bright it is!" *Shines in my eyes* Yeah it is pretty bright& now I am blind.. ------------------------------------------------------ lightsmade.com
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: adasdfspi5@gmail.com
Ngày: 2012-12-07

led lights
Everytime my dad gets a new flashlight he says "Look how bright it is!" *Shines in my eyes* Yeah it is pretty bright& now I am blind.. ------------------------------------------------------ lightsmade.com
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: adasdfspi5@gmail.com
Ngày: 2012-11-22

led lights
Everytime my dad gets a new flashlight he says "Look how bright it is!" *Shines in my eyes* Yeah it is pretty bright& now I am blind.. ------------------------------------------------------ lightsmade.com
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: adasdfspi5@gmail.com
Ngày: 2012-11-22

led lights
Everytime my dad gets a new flashlight he says "Look how bright it is!" *Shines in my eyes* Yeah it is pretty bright& now I am blind.. ------------------------------------------------------ lightsmade.com
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: adasdfspi5@gmail.com
Ngày: 2012-11-22

Tôi đã tự hỏi nếu bạn đã bao giờ xem xét thay đổi cách bố trí trang của trang web của bạn ? Rất tốt bằng văn bản , tôi yêu thích những gì bạn đã nói . Nhưng có lẽ bạn có thể nhiều hơn một chú
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: anallen@techie.com
Ngày: 2012-11-12

Tôi đã tự hỏi nếu bạn đã bao giờ xem xét thay đổi cách bố trí trang của trang web của bạn ? Rất tốt bằng văn bản , tôi yêu thích những gì bạn đã nói . Nhưng có lẽ bạn có thể nhiều hơn một chú
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: anallen@techie.com
Ngày: 2012-11-12

S5233W
cần bán gấp giá 2t mới mua từ hôm 14.3 tới nay đc hơn tháng nhưng hết tiền tiêu đảm bảo 100% hàng công ty nguyên tem và phụ kiện liên hệ: Mr Phi Đt: 01668063259 Địa chỉ: km11 Quảng Yên- Quảng Ninh
 
Ưu điểm: mới nguyên
Nhược điểm: không đc đạp hộp thôi
Đánh giá: 9/10
Email: hoangphiqldd@gmail.com
Ngày: 2012-04-20

S5233W
cần bán gấp giá 2t mới mua từ hôm 14.3 tới nay đc hơn tháng nhưng hết tiền tiêu đảm bảo 100% hàng công ty nguyên tem và phụ kiện liên hệ: Mr Phi Đt: 01668063259 Địa chỉ: km11 Quảng Yên- Quảng Ninh xhãy xem
 
Ưu điểm: ko đc bóc tem thôi
Nhược điểm: hết tiền cần ban
Đánh giá: 8/10
Email: hoangphiqldd@gmail.com
Ngày: 2012-04-20

dang tim mua
ai co ban goi toi nhe o quang ninh nhung gia mem nhe lien he 01668063259.ok
 
Ưu điểm: kung dc
Nhược điểm: chua bit
Đánh giá: 7/10
Email: hoangphiqdd@gmail.com
Ngày: 2012-03-07

dang tim mua
ai co ban goi toi nhe o quang ninh nhung gia mem nhe lien he 01668063259.ok
 
Ưu điểm: kung dc
Nhược điểm: chua bit
Đánh giá: 7/10
Email: hoangphiqdd@gmail.com
Ngày: 2012-03-07

dang tim mua
ai co ban goi toi nhe o quang ninh nhung gia mem nhe lien he 01668063259.ok
 
Ưu điểm: kung dc
Nhược điểm: chua bit
Đánh giá: 7/10
Email: hoangphiqdd@gmail.com
Ngày: 2012-03-07

dang tim mua
ai co ban goi toi nhe o quang ninh nhung gia mem nhe lien he 01668063259.ok
 
Ưu điểm: kung dc
Nhược điểm: chua bit
Đánh giá: 7/10
Email: hoangphiqdd@gmail.com
Ngày: 2012-03-07

dang tim mua
ai co ban goi toi nhe o quang ninh nhung gia mem nhe lien he 01668063259.ok
 
Ưu điểm: kung dc
Nhược điểm: chua bit
Đánh giá: 7/10
Email: hoangphiqdd@gmail.com
Ngày: 2012-03-07

dang tim mua
ai co ban goi toi nhe o quang ninh nhung gia mem nhe lien he 01668063259.ok
 
Ưu điểm: kung dc
Nhược điểm: chua bit
Đánh giá: 7/10
Email: hoangphiqdd@gmail.com
Ngày: 2012-03-07

Đang tìm hiểu mà cũng định mua
Máy nhìu chức năng ,có wi-fi,chup hinh3.2,nhưng nghe nhìu người nói vô mạng thường bị lỗi ,ko 3G,ko đèn fast(nhưng mình nghĩ là cứ chỉnh ánh sáng chụp hình sẽ đẹp vì 3.2 mà)ko biết máy này vô mạng xã h
 
Ưu điểm: nhiu chức năng, chụp hình 3.2,co wi-fi
Nhược điểm: Ít màu xem hình ko đẹp,rõ lắm ,nhiu người nói bị lỗi mạng
Đánh giá: 8/10
Email: meomeo@yahoo.com
Ngày: 2012-02-26

rezo_ngoc
tien nao cua ay gan 3tr mua con nay la on roi,minh dang dung cung duoc hon may con dt cam ung nokia cung gia tien nhu vay,nhieu chuc nang,hop ly voi sinh vien
 
Ưu điểm: mau sac dep,cam ung nhay,thiet ke hop thoi trang,gia ca hop ly,chup hinh ma dua len may tinh xem thi khoi che
Nhược điểm: song hoi kem,bin cung vay
Đánh giá: 9/10
Email: tuyetlanhmuadong_pl@yahoo.com.vn
Ngày: 2012-02-26

hỏi xoáy đáp xoay
tớ thấy dùng kon ss5233w kung đk mà.tơ thì dùng ss5233s thấy xuong kuc. lướ wel 2.0 mà kung nhanh.kanh nhà tớ có đứa dùng ss5233w kung ngon mà. nói chung là dùng tốt.
 
Ưu điểm: tốt về mọi thứ
Nhược điểm: ko có nhược điểm
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2012-02-18

hỏi xoáy đáp xoay
mua ss5233s+ss5233w là sự lựa chọn sáng suốt của bạn.dùng là biết ngay thui.có người bảo xem anh mà hơi nghiêng máy là toan bi xoay la sai. đó là do cảm ứng của máy nhạy thui ha. đã là cảm ưng thì phải nha
 
Ưu điểm: tốt.tốt.tốt
Nhược điểm: ko có
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2012-02-18

dkm,cu sut di ma dung thu, chax ko den noi nao chu
kieu dang deo biet, hinh thuc deo ra ji,chat luong nhu lon, noi chung la nhu con cac
 
Ưu điểm: dang tim hieu
Nhược điểm: dang tim hieu
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2012-01-31

danh gja
toàn bị lỗi vô mạng thoi
 
Ưu điểm: man hinh rong wifi
Nhược điểm: hay bi lỗi mạng
Đánh giá: 9/10
Email: skynet229@yahoo.com
Ngày: 2011-12-30

đang xem tư vấn để mua - mình cũng thích con S5233w này
con này có wifi kết nối mạng k dây đúng ko các bạn,màn hình cảm ứng (ấn bằng móng tay hay là phần da tay) nghe nhạc chuẩn k mấy bác... có rỳ tư vấn giùm e với nhé e cảm ơn (pm yhoo e v
 
Ưu điểm: đang tìm hiểu để mua S5233w
Nhược điểm: cần nhiều người tư vấn về S5233w
Đánh giá: 10/10
Email: ngocanh_ymhg@yahoo.com
Ngày: 2011-11-26

deo me
dung duoc. chi co dieu la man hinh it" mau` nen xem anh?va` video ko suong" thuj cju chuc nang thj ngon. ban tren kia bao xem anh va video bi xoay dung la ga` het bjt. khj ban dat ngag may thj may se tu xoay ngag anh va video kon ban kma` may" thag? len t
 
Ưu điểm: wifi va xoay
Nhược điểm: man hinh it mau
Đánh giá: 8/10
Email: hocsinhngoan.bn@gamai.com
Ngày: 2011-11-25

baby mylove
đang định mua mà các bạn nói mình nản
 
Ưu điểm: ko biết
Nhược điểm: ko biết
Đánh giá: 1/10
Email: kut3_b0y_kut30@yahoo.com
Ngày: 2011-09-16

hjx
mình cũng đang dùng máy này, nói chung là mới đầu thì thích nhưng càng dùng thì càng chán. vì xem hình ảnh or video màn hình hay bị xoay theo nên rất khó chịu.đang tính bán đi rồi mua con C
 
Ưu điểm: mình hìn rộng, mẫu mã đẹp, thời trang.
Nhược điểm: ko có đèn flast, màn hình hay bị xoay, hay bị lỗi phần mềm
Đánh giá: 5/10
Email: prettygirl_vnn_89@yahoo.com
Ngày: 2011-09-07

mua dc
dc
 
Ưu điểm: dc
Nhược điểm: it
Đánh giá: 9/10
Email:
Ngày: 2011-07-19

muon mua nhung ae noi the nay thi...
T CUNG DINH MUA NHUNG MA NGHE NOI MAY NOY DUNG CUI TUY MAU MA DEP
 
Ưu điểm: be ngoai dep ,co wifi
Nhược điểm: chua biet
Đánh giá: 6/10
Email:
Ngày: 2011-07-08

muon mua nhung ae noi the nay thi...
T CUNG DINH MUA NHUNG MA NGHE NOI MAY NOY DUNG CUI TUY MAU MA DEP
 
Ưu điểm: be ngoai dep ,co wifi
Nhược điểm: chua biet
Đánh giá: 6/10
Email:
Ngày: 2011-07-08

muon mua nhung ae noi the nay thi...
T CUNG DINH MUA NHUNG MA NGHE NOI MAY NOY DUNG CUI TUY MAU MA DEP
 
Ưu điểm: be ngoai dep ,co wifi
Nhược điểm: chua biet
Đánh giá: 6/10
Email:
Ngày: 2011-07-08

muon mua nhung ae noi the nay thi...
T CUNG DINH MUA NHUNG MA NGHE NOI MAY NOY DUNG CUI TUY MAU MA DEP
 
Ưu điểm: be ngoai dep ,co wifi
Nhược điểm: chua biet
Đánh giá: 6/10
Email:
Ngày: 2011-07-08

muon mua nhung ae noi the nay thi...
T CUNG DINH MUA NHUNG MA NGHE NOI MAY NOY DUNG CUI TUY MAU MA DEP
 
Ưu điểm: be ngoai dep ,co wifi
Nhược điểm: chua biet
Đánh giá: 6/10
Email:
Ngày: 2011-07-08

may samsung star s5233 wifi nay mua bao mhiu
may sam sung star s5233 wifi nay mua pao nhiu vay ae dinh mua 1 chiae nhung chua pit gia hehe thanks truoc ha
 
Ưu điểm: rat thick
Nhược điểm: ko piyt
Đánh giá: 3/10
Email: linhkute@yahoo.com.cn
Ngày: 2011-07-08

vkl lon
dangting mua tre nhiu..hjx..
 
Ưu điểm: ??
Nhược điểm: ??
Đánh giá: 9/10
Email: nguyenxuantien607@yahoo.com
Ngày: 2011-06-27

Cha pjt the na`o
mjnh mun mua mot cai ma cac bax nguoj` noj dc nguoj` noj ko dc rot cuoc thj mua dc hay ko mua dc
 
Ưu điểm: bjet gj dau
Nhược điểm: ko co 3G
Đánh giá: 1/10
Email: langtusuhoaanhdao@yahoo.com
Ngày: 2011-06-12

nhoc
dt5233W neu muon dt chup hinh co den last thi mua sangsung 5830 ma sai jia khoang 8trieu
 
Ưu điểm: dep sang trong, day du chat nang
Nhược điểm: khong co
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2011-06-05

heo luoi
chat luong tot chat o nline ngon may tot hok co van de nam nhung cung hoi mac so voi sinh vien ha
 
Ưu điểm: nhin chung thi tot
Nhược điểm: loi cunh thj may nao ma cxha co nhuoc diem va uu dien
Đánh giá: 1/10
Email: disomvetoi_online@yahoo.com
Ngày: 2011-05-23

nản
thế cuối cùng là dùng được hay không vậy trời. mệt thế không biết
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 7/10
Email:
Ngày: 2011-05-03

dm cac bac e dinh mua cai ma cac bac noi nhieu wa. the bjo cac bac khuyen e mua hay k?
.......
 
Ưu điểm: ...........
Nhược điểm: ............
Đánh giá: 10/10
Email: vitconpro@yahoo.com
Ngày: 2011-05-01

trai vp pro
ngon cai lon ma ngon ko bjt thj jm dj dung samsung tha dung1202 con ngon hon toan do do thoi
 
Ưu điểm: ro toi tung soi long.hj
Nhược điểm: doi vo tan lam 100 manh
Đánh giá: 1/10
Email: ngocprongeo@yahoo.com
Ngày: 2011-03-22

tư vấn dùm em
Em sắp mua, nhìn máy này cũng đẹp nhưng ko biết dùng như thế nào nữa. Ai dùng rồi thì tư vấn giúp em
 
Ưu điểm: nhìn ngoài đẹp nhưng ko biết dùng như thế nào
Nhược điểm: ko có 3G ko có pl~. Ngke nói vào mạng hay bị lỗi. thấy 1 số người bảo dùng về sao bị lag ko biết có đúng ko
Đánh giá: 5/10
Email: tu.koy96@yahoo.com
Ngày: 2011-03-10

Đang Xài,,
có wifi...nghe nhạc to good..thân máy nhìn cũg tươi..chụp hình rõ..duyệt,
 
Ưu điểm: máy đẹp..wife..nhạc lớn..
Nhược điểm: k có 3g..k có hỗ trợ theme..k có đèn flas..
Đánh giá: 7/10
Email: mr_pyk8019@yahoo.com
Ngày: 2011-02-12

Nhìn thì đáng mua thật....!
Cái này nhìn chung thì đẹp...giá thì cũng được...tính năng thì chưa biết (vì chưa mua mới chuẩn bị)...không biết thời gian tới nó có giảm giá không ta?...giảm là "bóc tem" liền.... hihi :|
 
Ưu điểm: Đẹp, có wifi, tính năng nhiều....nói chung là tạm ổn....nên mua ngay....!
Nhược điểm: không có 3G (mà cũng chẳng cần)
Đánh giá: 9/10
Email: nguyenqu4nghuy_210@yahoo.com
Ngày: 2011-02-07

Mình rất thích S5233W!
Vì mình đang sử dụng mà, tuy edge như vậy nhưng truy cập các wapsite là ngon rồi. Wifi chuẩn như iphone đó, chụp ảnh nét.
 
Ưu điểm: Chụp ảnh, lướt wap, cảm ứng mượt, hỗ trợ tiếng việt, giá phù hợp, kiểu giáng sành điệu
Nhược điểm: không có 3g, thi thoảng lỗi dns trình duyệt, không hỗ trợ theme, cần wifi mới xem youtube
Đánh giá: 8/10
Email: meyeu18@gmail.com
Ngày: 2011-02-04

đang tính mua cái này
mình nhìn thì thấy thik quá, mà nghe các pác chê quá làm cũng thấy nản. thik chụp hình mà nghe nói ko có flash thì thôi rồi, buồn quá, ko biết mua cái nào khác đây
 
Ưu điểm: đang tìm hiểu
Nhược điểm: đang tìm hiểu
Đánh giá: 5/10
Email:
Ngày: 2011-01-07

cai gi the
weg3hg4
 
Ưu điểm: thay be ngoai duoc
Nhược điểm: chua dung len chua biet
Đánh giá: 2/10
Email: mr_lincoln@yahoo.com
Ngày: 2011-01-07

can mua may
ai ban samsung s5233w thi kien hr theo so 0904099532 hai phong nha
 
Ưu điểm: tot
Nhược điểm: nhiu
Đánh giá: 8/10
Email: nuocmatanhroi_emlanguoicoloi_672@yahoo.com
Ngày: 2011-01-04

wssg
sgs
 
Ưu điểm: kieu danh dep
Nhược điểm: khong 3g
Đánh giá: 8/10
Email:
Ngày: 2010-12-26

dang can ban may
mjnk ban may nay moj dung dc 2 tuan.aj o haj pkong mak mua tkj ljen he mjnk 01288388842
 
Ưu điểm: a
Nhược điểm: b
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2010-12-10

Cảm ứng giá rẻ ^^
Đối với các dòng máy cảm ứng giá rẻ thì cái s5233w này xài ổn, máy nhìn đẹp, gọn. Thích nhất là cái ứng dụng nhận diện nhạc của máy. Nói chung là máy này mua đáng tiền ^^
 
Ưu điểm: cảm ứng tốt, nhận diện nhạc đỉnh
Nhược điểm: chụp hình ko đẹp
Đánh giá: 9/10
Email: linhtrang0226@yahoo.com
Ngày: 2010-11-08

Linh kute
cug dc ay nhj....ko koa saj do cug dc..
 
Ưu điểm: dep
Nhược điểm: ga
Đánh giá: 10/10
Email: thiesu_tinhyeu19929@yahoo.com
Ngày: 2010-10-12

kelly
mih` cug~ sắp mua cái nè nhg ko chắc là nó tốt!!! xem quảng cáo thì thích nhg nghe các pạn nói thì ngất lun :P
 
Ưu điểm: No.1
Nhược điểm: 3G + đèn Flas
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2010-10-07

oi gioi oi
Phai noi la qua lom trong dong luot web
 
Ưu điểm: Ko the tim duoc
Nhược điểm: Ko the noi het
Đánh giá: 1/10
Email: hewlett@yahoo.com
Ngày: 2010-08-30

vkl thik thi mua
mua cho mình sử dụng mà theo ý người ta !!... nhãm loz
 
Ưu điểm: khá tốt
Nhược điểm: ko có 3G
Đánh giá: 8/10
Email: nhoxken_2306@yahoo.com.vn
Ngày: 2010-08-18

S5233W
ve hinh thuc dc cai ma nhung chat luong chua dc mong muon va gia can kha cao
 
Ưu điểm: dc cai ma thoi
Nhược điểm: ko co 3G luot web con bi loi minh oi dung nhung man hinh da suoc roi gia hoi dat
Đánh giá: 4/10
Email: tranghien@yahoo.com
Ngày: 2010-06-12

danh dinh mua ve thu cai coi
chac la cung dc
 
Ưu điểm: man hinh 3.in camera 3.2 cung tot wifi
Nhược điểm: hok co 3g- + flast
Đánh giá: 7/10
Email: hadungk52a@yahoo.com
Ngày: 2010-05-31

tự vấn cho các bạn trẽ
nếu ai chưa mua thì xem anh em tư vấn chứ cái samsung star này sài ngon pét
 
Ưu điểm: phím ảo good mình khoái lắm
Nhược điểm: ko có 3G kết nối mạng cũng tạm
Đánh giá: 8/10
Email: beautifullboy17@yahoo.com
Ngày: 2010-05-14

danh gia
cung dep de thuong cam ung tot vao mang hoi cham doi khi bi loi
 
Ưu điểm: man hinh dep
Nhược điểm: k 3g hay bi loi
Đánh giá: 5/10
Email: kimphiduong1989@yahoo.com.vn
Ngày: 2010-04-26

minh moi mua day !!
gia cai dt nay 3tr6 cung tam dc..tien nao cua nay thoi cac ban ak.dung cung tam dc.thix thi minh mua thoi.
 
Ưu điểm: mau ma thi dc, pin dung lau,
Nhược điểm: ko 3g, ko den flash, nhac nghe nho,
Đánh giá: 7/10
Email: tinh_va_tien_em_chon_di_5885@yahoo.com
Ngày: 2010-04-13

mua di
tui cung co rui nhung mua dat 3,6t hjx co USB ko 3g ko tai nghe bluetooth hjx ma de xuoc nam voi lai luot web cham
 
Ưu điểm: sang trong.mong.nhe
Nhược điểm: ko 3g ko tai nghe bluetooth
Đánh giá: 7/10
Email: k0ol.b0y_0nljne@yahoo.com.vn
Ngày: 2010-02-17

đừng mua
Được cái đẹp mã, hix, nhưng mới dùng đã bị lỗi đơ ra rồi, thỉnh thoảng lại không nhận dạng được thẻ nhớ, phải tháo ra lắp lại. Chụp ảnh hơi xấu, nghe nhạc cũng không hay, dễ bị xước, có w
 
Ưu điểm: đẹp mã
Nhược điểm: nhiều lắm
Đánh giá: 3/10
Email:
Ngày: 2010-02-08

Được cái mã đẹp thôi
Tôi đang đùng nhưng chán lắm
 
Ưu điểm: Ma dep
Nhược điểm: Vỏ ngoài phai màu (chẳng may bạn bị dính màu gì vào vỏ điện thoại, bạn sẽ ko lau được), lướt web khá chậm, hay bị lỗi, dễ bị xước, ... -->
Đánh giá: 3/10
Email: concuada2003@yahoo.com
Ngày: 2010-02-01

dep
may cung dep ,sang trong ,nhung thieu den plas
 
Ưu điểm: tot lam ,dep
Nhược điểm: thieu 3g ,den plas
Đánh giá: 1/10
Email: tam_pro00@yahoo.com
Ngày: 2010-01-22

xin chao`
ko bit phai gia la 3trieu500 ko? neu dung thi minh mua ko co 3g cong ty sam sung lam lai dum`! ko bit vao wed nhanh ko co can cai GPRS ko ta ?
 
Ưu điểm: dep sang trong noi chung la very good
Nhược điểm: ko 3g ko USB
Đánh giá: 9/10
Email: chatviem_chatviem@yahoo.com
Ngày: 2010-01-18

danh gia ne
gom we
 
Ưu điểm: te
Nhược điểm:
Đánh giá: 1/10
Email: xinemtinanh1990@yahoo.com
Ngày: 2010-01-17

ok ok ok
sai cung duoc tien nao cua nay
 
Ưu điểm: kieu dang dep.cam ung tot.hinh anh tot
Nhược điểm: ko 3G.nghe nhac hoi yeu
Đánh giá: 9/10
Email: loanbaby@yahoo.com
Ngày: 2010-01-14

samsung s5233w, nhin chung voi nguoi su dung don gian nhu minh thi chap nhan dc. mau ma, mau sac, chat luong tuong doi tot.
tuy nhien, gia hoi dat, rack cam phon chua duoc tien dung lam.
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 3/10
Email: kyxao_dienanh@yahoo.com
Ngày: 2010-01-03

sai rat tot
gia chi 3500 thoi cung ko dat lam .saithi suong cuc luot web nhanh lam ,thu song thikhoi noi nua .noi chung la number 1
 
Ưu điểm: thiet ke sang trong lich lam .
Nhược điểm: ko co3g
Đánh giá: 1/10
Email: dinh_phuong@yahoo.com
Ngày: 2009-12-30

vkl
nhin thi dep nhung ko bit ra sao nua.hix...hix
 
Ưu điểm: co wifi
Nhược điểm: k co 3G va den flas
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2009-12-29

Có nên mua Samsung Star Wifi S5233W?
Mình đang định mua ĐT Samsung Star Wifi S5233W nhưng không bít chất lượng thế nào?Bạn nào dùng rùi tư vấn cho mình nha!Thanks.
 
Ưu điểm: Đang tham khảo
Nhược điểm: Đang tham khảo
Đánh giá: 8/10
Email: tommy_o0o_boy@yahoo.com
Ngày: 2009-12-28

binh loan S5233W
HIX
 
Ưu điểm: dep do,cung hay
Nhược điểm: ko co 3G,lai ko the nghe bang tai nghe bluetooth,minh moi mua.cung tam duoc.hix
Đánh giá: 4/10
Email:
Ngày: 2009-12-14

danh gia
noi chung la cung choi duoc, nen mua ok
 
Ưu điểm: tot
Nhược điểm: kha
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2009-12-13

s5233w
dep nhung vo mang hoi bi cham va hay loi~
 
Ưu điểm: pin lau nva giao dien dep
Nhược điểm: thieu 3G va` den plas
Đánh giá: 7/10
Email:
Ngày: 2009-11-26

sky
chong cung hay
 
Ưu điểm: tot
Nhược điểm: trua dung
Đánh giá: 2/10
Email:
Ngày: 2009-11-18

Đánh giá
chú này coi cũng được,chức năng cũng nhiều chỉ có điều không hỗ trợ được 3G.Hơi chán !
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 5/10
Email:
Ngày: 2009-11-05

Hơm chắc cho nhắm :(
Hix kũg kết kái nì mờ kũg thix kái W580i kủa samsung :( hơm péc kái nào tốt hơn nữa :(( phân vân qá >"<
 
Ưu điểm: cảm ứng :) chụp hìh tạm :)
Nhược điểm: nge nói hay bị lỗi khi vô mạng :(
Đánh giá: 10/10
Email: princess_lazy_16@yahoo.com
Ngày: 2009-10-10


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email