>>Viết đánh giá
xbRCRAuoFgmuDJ
rTPK01 https://goldentabs.com/
 
Ưu điểm: IKHyRExTSlkdEKHYlDz
Nhược điểm: uJDPALoE
Đánh giá: 4/10
Email: support@goldentabs.com
Ngày: 2018-01-09

xbRCRAuoFgmuDJ
rTPK01 https://goldentabs.com/
 
Ưu điểm: IKHyRExTSlkdEKHYlDz
Nhược điểm: uJDPALoE
Đánh giá: 4/10
Email: support@goldentabs.com
Ngày: 2018-01-09

samsungs8000
gia thi truong la bao nhieu the.gia chinh xac luon
 
Ưu điểm: ko bit chua xai
Nhược điểm: ko bit chua xai
Đánh giá: 1/10
Email: haquocsusu@yahoo.com
Ngày: 2012-03-02

rfewfwef
fwefwef
 
Ưu điểm: fewfwef
Nhược điểm: ewfwef
Đánh giá: 2/10
Email: ewfwefwefwef@yahooo.com
Ngày: 2011-01-21

trhtrh
trhrtshtrhtrs
 
Ưu điểm: htsrhtsrhr
Nhược điểm: hrtshrthrthrthrts
Đánh giá: 4/10
Email: trungdung@yahoo.com
Ngày: 2011-01-21

danh gia
bo nho trong 2G , may anh 5MP , AF , co den flash , quay phim 30f/s , giac cam tai nghe 3.5mm . Chup anh cuc net , mau sac rat chan thuc , quay phim khong bi rung giat va rat net .Nghe nhac voi cac loai dinh dang am thanh pho cap.
 
Ưu điểm: chup anh tot , quay phim tot , nghe duoc voi cac loai tai nghe pho thong , bo nho trong 2G du de luu giu nhung bo phim quan trong , nhung hinh anh day an tuong , va nhung file van ban ghi nho cap bach , cac file huong dan thuoc dang bao mat , cac nhac ph
Nhược điểm: Chua chinh sua duoc van ban tai lieu .
Đánh giá: 9/10
Email: nguoitinhrieng@yahoo.com
Ngày: 2010-07-29

ukuk
may sai rat tot ngang ngua Iphone
 
Ưu điểm: de su dung
Nhược điểm: ko ban phim
Đánh giá: 9/10
Email: meomun.biran@yahoo.com.vn
Ngày: 2010-03-28

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

pin jet
con pin cua em jet co ben k ha may bac?
 
Ưu điểm: chua xai k biet
Nhược điểm: chua xai k biet
Đánh giá: 7/10
Email: hainh86@wru.vn
Ngày: 2010-03-18

uoc' gi` co' kon nay`, vai~ te` cug~ dc
vai~ te`
 
Ưu điểm: vai~ te`
Nhược điểm: vai~ te`
Đánh giá: 10/10
Email: adfg@sdfgsfadg.com
Ngày: 2009-08-05


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email