>>Viết đánh giá
mzZmJleNKchHszBBqHl
Could you write about Physics so I can pass Sciecne class?
 
Ưu điểm: KLikgpjKVPSV
Nhược điểm: lNvvITRouBhjvV
Đánh giá: 7/10
Email: t.mousnagrac@suse.biz
Ngày: 2012-06-22

mzZmJleNKchHszBBqHl
Could you write about Physics so I can pass Sciecne class?
 
Ưu điểm: KLikgpjKVPSV
Nhược điểm: lNvvITRouBhjvV
Đánh giá: 7/10
Email: t.mousnagrac@suse.biz
Ngày: 2012-06-22

chua tung xai nhung thay cug okj
gia ca thj seo dax chaj pa kon aj bjt gia thj truong of noi ko zai
 
Ưu điểm: dep
Nhược điểm: chup hinh co 3,15
Đánh giá: 5/10
Email: changtraichungtinh_tvtv@yahoo.com
Ngày: 2011-02-06

chua tung xai nhung thay cug okj
gia ca thj seo dax chaj pa kon aj bjt gia thj truong of noi ko zai
 
Ưu điểm: dep
Nhược điểm: chup hinh co 3,15
Đánh giá: 5/10
Email: changtraichungtinh_tvtv@yahoo.com
Ngày: 2011-02-06

chua tung xai nhung thay cug okj
gia ca thj seo dax chaj pa kon aj bjt gia thj truong of noi ko zai
 
Ưu điểm: dep
Nhược điểm: chup hinh co 3,15
Đánh giá: 5/10
Email: changtraichungtinh_tvtv@yahoo.com
Ngày: 2011-02-06

chua tung xai nhung thay cug okj
gia ca thj seo dax chaj pa kon aj bjt gia thj truong of noi ko zai
 
Ưu điểm: dep
Nhược điểm: chup hinh co 3,15
Đánh giá: 5/10
Email: changtraichungtinh_tvtv@yahoo.com
Ngày: 2011-02-06

5730
to thay conn nay dung` chac on* ! nhung camera nang len 5mp thi hay hon!
 
Ưu điểm: duyet wep nhanh
Nhược điểm: ket noi wiffi lau
Đánh giá: 8/10
Email: nh0cl3ml1nh@yahoo.com
Ngày: 2011-01-15

5730
to thay conn nay dung` chac on* ! nhung camera nang len 5mp thi hay hon!
 
Ưu điểm: duyet wep nhanh
Nhược điểm: ket noi wiffi lau
Đánh giá: 8/10
Email: nh0cl3ml1nh@yahoo.com
Ngày: 2011-01-15

5730
wa hot
 
Ưu điểm: nghe nhac hay ta
Nhược điểm: may co sai maps dc ko
Đánh giá: 10/10
Email: ke_da_tinh_yeu_nguoi_thuy_chung@yahoo.com.vn
Ngày: 2011-01-02

gggggggggg
kon nay dc. cghup anh 3.15 ngon phet
 
Ưu điểm: chup anh 3.15 dc
Nhược điểm: ko bjo co
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2010-11-29

abc
may nay xem tv dc ko
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2010-07-15

yeuwap.tk
gia con nay bao nhieu vay
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 8/10
Email:
Ngày: 2010-06-03

o hay
may nay cung hay saj 3G cung on?
 
Ưu điểm: loa ngoaj nghe hay, oaj phet
Nhược điểm: cap nhat wile hoj lau
Đánh giá: 10/10
Email: ngongiotinhyeu_vn2003@yahoo.com.vn
Ngày: 2010-02-22


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email