>>Viết đánh giá
gLwzZxLGbZvwxHewmF
Now we know who the sensblie one is here. Great post!
 
Ưu điểm: YraUenKudkf
Nhược điểm: KHOsyzuXhyJyOFt
Đánh giá: 5/10
Email: webmaster@applynetworks.com
Ngày: 2011-08-23

gLwzZxLGbZvwxHewmF
Now we know who the sensblie one is here. Great post!
 
Ưu điểm: YraUenKudkf
Nhược điểm: KHOsyzuXhyJyOFt
Đánh giá: 5/10
Email: webmaster@applynetworks.com
Ngày: 2011-08-23

pin cam ko dc lau
hoi chai pin
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2011-01-02

s5200
giá hơi đắt
 
Ưu điểm: chức năng quay phim và chụp ảnh cho hình ảnh nét
Nhược điểm: lưu đc ít tin nhắn, khj nghe nhạc nhắn tjn chữ nhảy chậm, loa bé
Đánh giá: 5/10
Email: nhotinhnghich_hamchoi@yahoo.com
Ngày: 2010-08-07

S5200
phu hop voi gia thanh, dong dien thoai bac trung
 
Ưu điểm: dung tot dao dien dep
Nhược điểm: nang chuyen menu hoi cham
Đánh giá: 7/10
Email: jacky_long1992@yahoo.com
Ngày: 2009-11-20


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email