>>Viết đánh giá
BhwRghkoAKVhjQqjJ
Now I know who the brainy one is, I’ll keep lkooing for your posts.
 
Ưu điểm: owGuqageWi
Nhược điểm: JQAKBeAOpyb
Đánh giá: 7/10
Email: tcmshzjn@grjmqipb.com
Ngày: 2011-06-02

BhwRghkoAKVhjQqjJ
Now I know who the brainy one is, I’ll keep lkooing for your posts.
 
Ưu điểm: owGuqageWi
Nhược điểm: JQAKBeAOpyb
Đánh giá: 7/10
Email: tcmshzjn@grjmqipb.com
Ngày: 2011-06-02

t0t
nhin chung .ngoai hinh va all deu rat tot.ko co diem che^.chi co ban phim dung kho
 
Ưu điểm: all t0t
Nhược điểm: it
Đánh giá: 7/10
Email: changemylove_17290@yahoo.com
Ngày: 2010-10-31

wa dep
dat wa
 
Ưu điểm: chup hinh khoi che.luot wed nhanh
Nhược điểm: man hinh hoi be
Đánh giá: 8/10
Email:
Ngày: 2010-09-18

quate
te
 
Ưu điểm: khongdep
Nhược điểm: tequa
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2010-02-22


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email