>>Viết đánh giá
may f_mobileb890
may dung tot nhung ko co phu kien ban them nhu pin vo toi mong nha nhap khau nhap them
 
Ưu điểm: dung tot
Nhược điểm: !!!
Đánh giá: 1/10
Email: chuancb@gmail.com
Ngày: 2011-12-20


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email