>>Viết đánh giá
vai~ dai'
vai~ dai'
 
Ưu điểm: vai~ dai'
Nhược điểm: thieu wi-fi
Đánh giá: 9/10
Email: asdfasd@vgvyg.com
Ngày: 2009-08-05


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email