>>Viết đánh giá
sos
re chut nua thi tot
 
Ưu điểm: ãiem ti vi the la hoi on co deu truot dc thi tot
Nhược điểm: khong biet coi dc may dai
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2009-03-27


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email