>>Viết đánh giá
xeAerozvJQ
Superior thinking demonsrttaed above. Thanks!
 
Ưu điểm: TGOHGpbSVBrvg
Nhược điểm: QcVQUDdAK
Đánh giá: 5/10
Email: gillisgrainne@hotmail.com
Ngày: 2011-07-13

xeAerozvJQ
Superior thinking demonsrttaed above. Thanks!
 
Ưu điểm: TGOHGpbSVBrvg
Nhược điểm: QcVQUDdAK
Đánh giá: 5/10
Email: gillisgrainne@hotmail.com
Ngày: 2011-07-13

phukiem
123456
 
Ưu điểm: dep
Nhược điểm: ko co man hinh cho ah
Đánh giá: 1/10
Email: vodanhtnn060614@yahoo.com
Ngày: 2009-12-20

dung roj`gja cao wa de nghj bot gja
bot gia
 
Ưu điểm: dc ngon
Nhược điểm: chua piet
Đánh giá: 8/10
Email: anhnhoemnhieu_194@yahoo.com.vn
Ngày: 2009-12-17

gia cao
gia qua cao de nghi nha san xuat bot di
 
Ưu điểm: may dep ngon
Nhược điểm: dat qua
Đánh giá: 2/10
Email:
Ngày: 2009-05-17

fly.by26
288
 
Ưu điểm: may dep
Nhược điểm: gia cao
Đánh giá: 8/10
Email: fly.by26@yahoo.com
Ngày: 2009-03-23

myloc.tk
phu du
 
Ưu điểm: may tot ngon dep day do moi thu
Nhược điểm: gia cao it mau
Đánh giá: 9/10
Email: myloc.tk@gmail.com
Ngày: 2009-03-13


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email