>>Viết đánh giá
Samsung l700
?
 
Ưu điểm: Saccccc...
Nhược điểm: Saccccc...
Đánh giá: 10/10
Email: hotboy_buoito@yaho.com.vn
Ngày: 2010-08-30

1
1
 
Ưu điểm: rat dep
Nhược điểm: ko biet nua
Đánh giá: 9/10
Email:
Ngày: 2009-02-25

ghdfgjdkghjkhjdfrj
dghfgjltdfgjdfhmcxvbncvhjdfhjdfhjdf
 
Ưu điểm: dfghdfghrtfgdjf
Nhược điểm: gjdfjgfkltudfjdfghjdfg
Đánh giá: 1/10
Email: B@yahoo.com
Ngày: 2008-11-23

xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Ưu điểm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nhược điểm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đánh giá: 1/10
Email: a@yahoo.com
Ngày: 2008-11-11


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email