>>Viết đánh giá
ItjgSwdycschUB
And to think I was going to talk to soemone in person about this.
 
Ưu điểm: BPyHozxCwNOJTc
Nhược điểm: OCzwhgnejfZt
Đánh giá: 7/10
Email: management@kmsevents.com
Ngày: 2011-12-10

ItjgSwdycschUB
And to think I was going to talk to soemone in person about this.
 
Ưu điểm: BPyHozxCwNOJTc
Nhược điểm: OCzwhgnejfZt
Đánh giá: 7/10
Email: management@kmsevents.com
Ngày: 2011-12-10

ohHYaoshqmWpSVJLW
+z$8frZdyL%68pSU/:>w<:E3.lG-!XIB
 
Ưu điểm: MsJMTdrVDwf
Nhược điểm: vNAsKLslWINVbppiG
Đánh giá: 8/10
Email: BB-X-samuel-fQf1974@hotmail.com
Ngày: 2011-09-10

><
dai gia ko ai xai chi co dai ngu thi thich ^^
 
Ưu điểm: cha co gi hay
Nhược điểm: qua nhieu
Đánh giá: 2/10
Email: songvi.tien@yahoo.com
Ngày: 2010-03-05

MB free
8800 for boss
 
Ưu điểm: Good
Nhược điểm: bàn phím khó nhắn tin + vỏ không đc bảo vệ tốt . lớp chống trầy mỏng
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2009-11-26

8800 - sweet dream
I love 8800
 
Ưu điểm: wonderful
Nhược điểm: no
Đánh giá: 9/10
Email: bietthutaodo_tkh_tdh@yahoo.com
Ngày: 2009-10-21

8800 rat tuyet
we nhieu
 
Ưu điểm: full
Nhược điểm: no
Đánh giá: 1/10
Email: loc_loc7166@yahoo.com
Ngày: 2009-01-08


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email