>>Viết đánh giá
EM30
Cách thiết kế hơi khác một chút nhưng điều đó chẳng làm EM30 trở nên nổi bật với những tính năng nghèo nàn...
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 6/10
Email: lotus023@yahoo.com
Ngày: 2008-09-01


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email