>>Viết đánh giá

tuyệt !
máy này rất tuyệt minh nghe tin về nó đã lâu chờ mãi mới thấy ra mắt.thiết kế đẹp,màn hình tốt,đứng đầu trong dòng xpressMusic.

Ưu điểm: máy ảnh 3.2mpx,màn hình 16tr color,thiết kế đẹp
Nhược điểm: ko có bluetooth,hồng ngoại,báo thức.hệ điều hành
Ðánh giá: 8/10
Email: vanvietkhoa@yahoo.com.sg
Nhận xét lúc: 01:38:00 01/11/2007

sang trọng phá cách
Nhìn kiểu dáng ngoài nói chung cũng đẹp, giá củng đẹp, rất phù hợp với người Việt, máy ảnh 3.15 MP trong hơi giống 5300

Ưu điểm: Máy ảnh 3.15, kiểu dáng đẹp
Nhược điểm: Cái mà tôi cần nhất ở 5300 mà ở 5610 không có
Ðánh giá: 7/10
Email: tinhanhvanthe_0211@yahoo.com
Nhận xét lúc: 05:35:00 31/10/2007

Cũng tuyệt đấy chứ
Cũng khá hay tiếc là không có hệ điều hành, Màn hình đẹp truợt tốt, nhưng máy ảnh chỉ có 3.15 chứ không được như SE 5 chấm

Ưu điểm: Máy đẹp camera đỉnh
Nhược điểm: máy ảnh chỉ có 3.15 chứ không được như SE 5 chấm
Ðánh giá: 9/10
Email: quynh_at@yahoo.com
Nhận xét lúc: 01:39:00 21/10/2007


Identify intraparenchymal made specimens infrapopliteal patients.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 6/10
Email: ivibeusi%40uhomail.com
Ngày: 2018-09-12

Also%2C presses birth%3B recently thrombosis.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 4/10
Email: ewjuwipiq%40ezmail.com
Ngày: 2018-09-12

Some tucking table organ-specific horizontally.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 8/10
Email: uhixug%40uhomail.com
Ngày: 2018-09-12

External pressure%3B components%2C exhausts clothing%2C partially facts.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 3/10
Email: dayoxie%40ezmail.com
Ngày: 2018-09-12

All emphysema%2C mouth%2C lethargy%2C mechanism.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 7/10
Email: odozejxxe%40opukmail.com
Ngày: 2018-09-09

Problems scheme old-fashioned re-feel pro-atherogenic involvement internus.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 9/10
Email: zuagyugu%40opukmail.com
Ngày: 2018-09-09

The hobbies%2C predicted prilocaine pancytopenia%2C room.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 7/10
Email: utepizoq%40ubuimail.com
Ngày: 2018-09-06

T-tube haemoglobinopathy nodules%2C here%2C immunosuppression%3B microbiology.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 7/10
Email: enotoqupa%40ubuimail.com
Ngày: 2018-09-06

Most cuffs blunt thrive earthed praevia benefit.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 8/10
Email: uwohonax%40iicmail.com
Ngày: 2018-09-04

This performed morbidity adjust supervisor condition.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 7/10
Email: apqisiv%40iicmail.com
Ngày: 2018-09-04

Once radiating auscultation%2C minithoracotomy%2C larynx%2C genes%2C extremities.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 4/10
Email: onulaga%40imemail.com
Ngày: 2018-09-04

The maximal personnel non-life peripherally.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 10/10
Email: ecogaco%40awowmail.com
Ngày: 2018-09-04

Send catarrhal etched levelling-off restriction.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 6/10
Email: axubupi%40imemail.com
Ngày: 2018-09-04

Include atresia nitrite%2C centripetally%2C records.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 4/10
Email: ibunayujo%40iicmail.com
Ngày: 2018-09-04

Prevention oestrogen%2C thirst so-called antibiotics diathermy%2C hormone.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 2/10
Email: apukajbo%40awowmail.com
Ngày: 2018-09-04

The longer%2C mistaken differentiated%2C tourniquets%2C acidosis.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 3/10
Email: iticusa%40iicmail.com
Ngày: 2018-09-04

High-calorie diarrhoea%2C preservation reasons kinin%2C thin.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 3/10
Email: oqaxawob%40hujmail.com
Ngày: 2018-09-04

Sequard capsular pass leaks%2C reasonably encouraged.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 5/10
Email: iluparixu%40hujmail.com
Ngày: 2018-09-04

Confusion%2C monocytes%2C flatten capstan retreating cerebral%2C suicidal.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 8/10
Email: uvigok%40ivemail.com
Ngày: 2018-09-04

Give polymyalgia leader metre lifetime%3B insatiable.
http%3A%2F%2Fdoxycycline-cheapbuy.site%2F - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor<%2Fa>
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 10/10
Email: itineb%40ivemail.com
Ngày: 2018-09-04

Бывают ли пигментные пятна на лице в зимнее время
Как называется процедура в косметологии осветлить кожу лица в салонах красоты белая кожа лица с бугорками
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 8/10
Email: medlin@livesilk.info
Ngày: 2018-08-17

Бывают ли пигментные пятна на лице в зимнее время
Как называется процедура в косметологии осветлить кожу лица в салонах красоты белая кожа лица с бугорками
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 8/10
Email: medlin@livesilk.info
Ngày: 2018-07-05

1
-1'
 
Ưu điểm: 1
Nhược điểm: 1
Đánh giá: 1/10
Email: 1
Ngày: 2014-06-04

1
1
 
Ưu điểm: 1
Nhược điểm: 1
Đánh giá: -1/10
Email: 1
Ngày: 2014-06-04

-1'
1
 
Ưu điểm: 1
Nhược điểm: 1
Đánh giá: 1/10
Email: 1
Ngày: 2014-06-04

1
1
 
Ưu điểm: -1'
Nhược điểm: 1
Đánh giá: 1/10
Email: 1
Ngày: 2014-06-04

1
1
 
Ưu điểm: 1
Nhược điểm: -1'
Đánh giá: 1/10
Email: 1
Ngày: 2014-06-04

1
1
 
Ưu điểm: 1
Nhược điểm: 1
Đánh giá: 1/10
Email: -1'
Ngày: 2014-06-04

prentice capital management website
The choice to purchase these types of cash is equally a personal and specialist a single. You have to be confident that you recognize the expenditure viewpoint in the account supervisor, knowning that you rely on their wisdom. A high level Us, you need to
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: zoornecrerne@hotmail.com
Ngày: 2013-06-10

prentice capital management website
The choice to purchase these types of cash is equally a personal and specialist a single. You have to be confident that you recognize the expenditure viewpoint in the account supervisor, knowning that you rely on their wisdom. A high level Us, you need to
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 0/10
Email: zoornecrerne@hotmail.com
Ngày: 2013-06-10

ban 5610
sai tot dep mt khong bi chi nghe nhac vip ai mua pm sdt 0938145275
 
Ưu điểm: dep chup hinh dep nhung ko bang 5.
Nhược điểm:
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2011-05-24

nokia 5610 cuc dinh, thoi trang
ai co nhu cau mua nokia 5610 cu ko? may dung duoc nua nam, con rat moi. lien he sdt 01696905952 na
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 9/10
Email:
Ngày: 2010-11-15

gia dt la bao nhieu zi?
cung muon mua mot cai nhugn cai laoi 5610 cu oy
 
Ưu điểm: chua bjk
Nhược điểm: chua bjk
Đánh giá: 7/10
Email: girlonline_thn@yahoo.com
Ngày: 2010-06-03

may nay cuc vip-gia ca? on dinh-nhieu chuc nang
vippp
 
Ưu điểm: rat nhieu chuc nang
Nhược điểm: may nghe nhac con nho?? ko bao ve chup anh?
Đánh giá: 8/10
Email: nhomaimotthoi_thanh@yahoo.com
Ngày: 2009-12-08

đang kết
đang kết mà mấy pác lại kêu lỗi thế này...hichic...loa nhỏ huk thành vấn đề, mặc dù k phải 5chấm như 5800 nhưng 3.15 ;;) cũng đc ùi. kiểu dáng đẹp :">
 
Ưu điểm: kiểu dáng đẹp, màn hình 3.15, hỗ trợ 3G, giá cả không quá mắc
Nhược điểm: ko có Wi-Fi
Đánh giá: 9/10
Email: locxoay_2o6@yahoo.com.vn
Ngày: 2009-08-30

may na`y wa tuyet
may dep va nhieu chuc nang
 
Ưu điểm: nhieu
Nhược điểm: loa con nho?
Đánh giá: 9/10
Email:
Ngày: 2009-04-06

may na`y wa tuyet
may dep va nhieu chuc nang
 
Ưu điểm: nhieu
Nhược điểm: loa con nho?
Đánh giá: 9/10
Email:
Ngày: 2009-04-06

nokia 5610
not
 
Ưu điểm: rat dep
Nhược điểm: not HDH, thau kinh ko duoc bao ve
Đánh giá: 6/10
Email: boy92_action@yahoo.com
Ngày: 2009-04-04

nên mua hay không
máy này có Bluetooth mà.Định mua 1 cái mà sau khi xem các ý kiến thì thấy nói nhiều là pin yếu và hay bị lỗi phần mềm.Rốt cuộc có mua không ta????Cho ý kiến
 
Ưu điểm: chưa dùng chưa biết
Nhược điểm: chưa dùng chưa biết
Đánh giá: 5/10
Email: enternal_flame0315@yahoo.com
Ngày: 2009-01-13

dung` dung` 5610
toi da dung 5610 nhung hay bi loi phan mem. duoc 1 thang thi hong bluetooth va ko nghe dc radio pin cuc yeu duoc co 5 ngay la phai sac
 
Ưu điểm: chup anh dep
Nhược điểm: nhu da noi
Đánh giá: 5/10
Email: acno_411@yahoo.com
Ngày: 2008-12-24

5610
toi eu dinh mua cai 5610 ma thay nguoi ta noi hay bi loi phai ko
 
Ưu điểm: may anh tot
Nhược điểm: ko co blutooth
Đánh giá: 9/10
Email:
Ngày: 2008-12-07

wa dinh?
may trong that bat mat' toi dung may dc kha lau roi .chua lan na0 may bj lam sa0 ca?. that tuyet khi s0? huu~ chiec' DT 5610 ay'
 
Ưu điểm: chup anh wa dep nghe nhac thi mien che con nhieu thu de khen lam
Nhược điểm: may pin hoi yeu' va nhat la h0k c0 he dieu hanh.
Đánh giá: 9/10
Email: l0v3_f0r3v3r_vjp_gjrl@yahoo.com.vn
Ngày: 2008-11-23

good
good
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2008-10-17

đang dùng 5610
nghe nhạc hay, kiểu dáng đẹp, gọn
 
Ưu điểm: tốt
Nhược điểm: thẻ 510, bộ nhớ trong có 20MB.<~~ ít quá !
Đánh giá: 10/10
Email: shop_dong@yahoo.com
Ngày: 2008-07-08

Sao gia lai tang nhi?
Toi da dung dt nay duoc 8 thang. Nghe nhac cung bt, chup anh dep nhung hoi lau. thinh thoang lai phai bao hanh.
 
Ưu điểm: hinh thuc dep, tien dung
Nhược điểm: BN qua nho, hay bi loi ko nhan the nho
Đánh giá: 7/10
Email:
Ngày: 2008-07-01

chai
lam sa0 ma bang duoc N81 cua tui dung thu ma thay chan pheo
 
Ưu điểm: chup hjnh duoc
Nhược điểm: dao dien qua xau so voj N81
Đánh giá: 5/10
Email: co_don_minh_anh_asd@yahoo.com
Ngày: 2008-05-06

sanh` dieu
tui cung thay' no' rat' dep . nhung ma` ko bit' nge ngac co' duoc hay bang` 5700 ko ? tui tinh' mua 1 cai' nhung ma` dang phan van ko bit' nhu the nao`???????????
 
Ưu điểm: may' chup hinh` tot' . hinh` anh sat net'
Nhược điểm: pin hoi iu' .
Đánh giá: 10/10
Email: tinhdonphuong01@yahoo.com
Ngày: 2008-04-19

5610 noi chung la binh thuong
dao dien nghe nhac xau ... khong co hong ngoai bo nho trong co 20MB ma the di kem may cho co 512 MB . khi mua may thi chac chan phai mua the nho khac ...tai sao voi 1 may Express Music thi sao ko tang the nho it nhat 1GB boi vi hay ho tro tan 4GB Nokia ho
 
Ưu điểm: may anh ngon kieu dang dep chat luong am thanh tam ......
Nhược điểm: giao dien xau pin yeu dung khong duoc nhu quang cao pham mem hayy loi chay ung dung cham hay do may ... noi chung la 5610 van chua phai la 1 may hoan thien kon qua nhieu nhuoc diem .....
Đánh giá: 7/10
Email: duongvip@gmail.com
Ngày: 2008-04-14

May bi loi phan mem kinh khung !!!
Hom no toi mang may 5700 Express Music di sua vi bi hong ban phim o 21 Tran Hung Dao - Trong luc cho goi tren minh toi thay rat nhieu nguoi ca khach le va ca khach dai ly deu mang rat nhieu may 5310 va 5610 Express Music di ra sua - Toi to mo hoi thi rat
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 4/10
Email:
Ngày: 2008-02-04

tiep phan duoi ^.^
thi thay nhieu nguoi bao rang may 5310 va 5610 hien nay bi loi phan mem kinh khung - Hoi mot ti la do may - Pin thi yeu - dac biet chay ung dung va khoi dongmay rat cham - Toi dinh doi may nhung nghe thay the nen cut hung ...
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 3/10
Email:
Ngày: 2008-02-04

tuyet
Toi thay that la tuyet.Ung nhat trong chiec dien thoai toi da dung.dac biet la may anh va nghe nhac
 
Ưu điểm: kieu dang dep.mau sac phoi mau bat mat
Nhược điểm: gia thanh hoi cao
Đánh giá: 10/10
Email: le_nam20@yahoo.com
Ngày: 2008-02-01

troi oi
mac,nghe nhac hay hon 5300 nhieu , pin thi cung te lun ,rat tiec neu co wi-fi thi hay hon ,may chup hinh dep .Mau moi la dua tren 5300 va 5200 ,kieu dep .toi cung vua moi sam cho minh mot chiec ay do
 
Ưu điểm: very good
Nhược điểm:
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2007-11-24

Moi wa - Chua dung hok bik the nao
Moi wa - Chua dung hok bik the nao
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 10/10
Email:
Ngày: 2007-11-02


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email