>>Viết đánh giá
nhu kec
shit
 
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh giá: 1/10
Email:
Ngày: 2010-07-31

tiec la khong cai dc. GPRS
ga`
 
Ưu điểm: nghe dc. nhac
Nhược điểm: tiec la khong cai dc. GPRS
Đánh giá: 5/10
Email: must_chjno_b4by_b0y_9x@yahoo.com.vn
Ngày: 2009-11-28

sau wa
k tot cho may
 
Ưu điểm: may sau
Nhược điểm: nghe noi nhac chang hay
Đánh giá: 2/10
Email: ddddnguyenho@yahoo.com.vn
Ngày: 2009-11-08

phong cach
loai may dung dc hjnh thuc dep
 
Ưu điểm: khong choi game
Nhược điểm: dep
Đánh giá: 10/10
Email: vip_bjpcoideokeu@yahoo.com.vn
Ngày: 2009-03-11


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email