>>Viết đánh giá
dien thoai
khong ngon
 
Ưu điểm: dep
Nhược điểm: de gay
Đánh giá: 7/10
Email: lamchatkhnag@yahoo.com
Ngày: 2010-12-26


Viết đánh giá cho sản phẩm
Tiêu đề (*)
Chi tiết (*)
   
Ưu điểm
Nhược điểm
Đánh giá (*)
Email